Frequently Asked Questions, and their answers: 2

Saan nanggagaling ang mga isinusulat mo, Ate Krizia?

Haay, kung alam ko lang talaga. Kung alam ko lang, doon ako mamamahay at hinding-hindi ako aalis ever.

I think wala itong certain place na pinanggagalingan. It could definitely come from anywhere. Basically it could stem out of what you feel intensely, at the moment. Or from what you don’t feel. You could talk about a memory so vivid, or one you barely remember. Pwede manggaling ang mga ideya at kwento sa kahit ano – literally. At mas mapapadali ang process kung 1.) Marami kang tanong sa buhay, 2.) Hindi ka takot magkamali, at 3) Hindi ka nakukuntento agad sa mga sagot sa mga tanong mo.

Not an expert but, well. Hahaha. Happy writing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s